smart tank

Fundacja Dobre Państwo jest smart tankiem. W dotychczasowym życiu poznaliśmy wielu wartościowych i mądrych ludzi, którzy mają własne oryginalne i oparte na specjalistycznej wiedzy przekonania i poglądy. Nie chcemy wyłącznie recenzować bądź pisać diagnozy. Wiemy, jak ma lub może być. Na potrzeby konkretnych zadań lub wyzwań tworzymy interdyscyplinarny zespół, tworzący pożądany dokument – analizę dotyczą przeszłości, teraźniejszości, otoczenia oraz możliwych scenariuszy w przyszłości. Gotowi jesteśmy opracować precyzyjne doktryny i strategie oraz drzewa decyzji i algorytmy postępowań, wszystkie odpowiadające oczekiwaniom i zbieżne z zasobami partnera. Dokumenty, na których udostępnienie uzyskamy zgodę będziemy publikowali we fragmentach nie uszczuplających uzyskanej przewagi naszych interesariuszy. Każdego kto jest przekonany, że ma unikalną wiedzę szczególną, lub charakteryzuje się szlachetną ludzką godnością, zapraszamy do współpracy.

Tych z Was, którzy chcą okazać swe kompetencje umożliwiamy bezpłatną publikację na łamach naszej witryny. Różnorodność jest elementem piękna, gdy zachowane są zasady kompozycji. Pokaż światu i ludziom co potrafisz a oni zabiegać zaczną byś potrzebującym udostępnił swą pracę. Zastrzegamy sobie recenzowanie nadesłanych prac.

prawa człowieka

Prawa Człowieka to cywilizacyjny dorobek ludzkości, którego różnice światopoglądowe nie umniejszają. My ludzie mamy swoje prawa, mamy także i obowiązki. Wolność z odpowiedzialnością powinna się wiązać. Prawa Człowieka muszą być honorowane nie tylko w życiu społecznym ale również w gospodarce i biznesie. Działalność ekonomiczna, społeczna lub polityczna nie może deptać praw człowieka. W szczególności przeciwdziałać będziemy wszelkiej pracy przymusowej. Przestrzeń handlu ludźmi rozciąga się współcześnie na każdą formę zniewolenia. Handel ludźmi to odebranie części niezależności siłą, podstępem lub relacją. Wykorzystanie przewagi prawnej, finansowej lub okoliczności przymusu życiowego może być emanacją współczesnego niewolnictwa. 

funkcja strażnicza

Jesteśmy i z całą mocą będziemy pełnili służebną społecznie rolę sygnalisty. Bezspornie koniecznym jest tropienie, ujawnianie i piętnowanie oraz eliminowanie nieprawidłowości. Usuwajmy zło z życia społecznego. Krzywda, wyzysk, zniewolenie, kłamstwo i siła wobec innych ludzi zależnych od firmy, samorządu lub władzy musi zostać wyeliminowana. Informatorzy obawiający się o własne dobra mogą zgłosić się do nas a FDP prezentować będzie problem z ukryciem konkretnych osób informujących o nieprawidłowościach. Tak, jesteśmy organizacją strażniczą. Będziemy interweniowali w każdym przypadku, gdy dowiemy się o targaniu wolności i godności ludzi. Ukryjemy źródła osobowe i szczegóły, które mogłyby zezwolić na retorsję piętnowanego.

lobbing

FDP współpracuje z lobbystami. Tak. Politycy są podatni na wpływy i dla Dobrego Państwa konieczne jest sterowanie ich poglądami oraz decyzjami politycznymi. Dobre prawo powstaje z dobrych rad i poprawnych regulacji. Populizm i miałkość jedynie do marności prowadzi.