Kościelne ziemie, czyli łajno szatana

„Pieniądze są łajnem szatana” stwierdził kilka lat temu papież Franciszek cytując Ojców Kościoła. Nie powinno ono brudzić rąk Kościoła Katolickiego. Chcąc wspomóc w tym zbożnym dziele Papieża, Fundacja Dobre Państwo i OZZS „WBREW” przygotowały projekty zmian legislacyjnych zawartych w pięciu petycjach, które trafiły do senackiej Komisji Petycji (odpowiednio numery: P11-09/23, P11 – 10/23, P11 –…

Petycja w sprawie zmiany ustawy z 17 maja 1989 r. „o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej”

Fundacja Dobre Państwo ul. Żbikowa 14 61 – 065 Poznań KRS: 0000903252 W. Pan Szymon Hołownia Marszałek Sejmu RP w miejscu PETYCJA Na podstawie art. 63 Konstytucji RP i art. Art. 2 ust.3 Ustawy o petycjach wnosimy petycję o podjęcie działań w celu wniesienia pod obrady Sejmu RP projektu ustawy o zmianie ustawy z 17 maja…

PETYCJA w sprawie zmiany ustawy o sprzedaży gruntów z bonifikatą związkom wyznaniowym

Czas, kiedy kościół katolicki był szyją a władza świecka głową odchodzą powoli do lamusa historii. Kościół, instytucja hierarchiczna i z trudem poddająca się reformom, odpędza kadzidłem i egzorcyzmami ducha nowych czasów. Przypięty do doczesności dóbr materialnych, opływający w dostatki, ulgi i prerogatywy, ślepy na skandale, kościół wciąż woła o więcej i więcej tego co ziemskie,…

Kup, kup, kup

Fundacja Dobre Państwo sugeruje, że jest choćby cień nadziei na takowe. Ciężko będzie mi napisać, jakbym chciała, by było, ale z wąskiej perspektywy flanca (przeciwieństwo autochtona na suburbiach) mogę zapłakać nad swym społecznym losem.  Ludzie wokół są ślepi, żeby nie powiedzieć głupi. Tu każdy złapał za nogi Pana Boga, albo chociaż popieścił go Jezusik po…