Kościelne ziemie, czyli łajno szatana

„Pieniądze są łajnem szatana” stwierdził kilka lat temu papież Franciszek cytując Ojców Kościoła. Nie powinno ono brudzić rąk Kościoła Katolickiego. Chcąc wspomóc w tym zbożnym dziele Papieża, Fundacja Dobre Państwo i OZZS „WBREW” przygotowały projekty zmian legislacyjnych zawartych w pięciu petycjach, które trafiły do senackiej Komisji Petycji (odpowiednio numery: P11-09/23, P11 – 10/23, P11 –…

Petycja w sprawie zmiany ustawy z 17 maja 1989 r. „o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej”

Fundacja Dobre Państwo ul. Żbikowa 14 61 – 065 Poznań KRS: 0000903252 W. Pan Szymon Hołownia Marszałek Sejmu RP w miejscu PETYCJA Na podstawie art. 63 Konstytucji RP i art. Art. 2 ust.3 Ustawy o petycjach wnosimy petycję o podjęcie działań w celu wniesienia pod obrady Sejmu RP projektu ustawy o zmianie ustawy z 17 maja…

PETYCJA w sprawie zmiany ustawy o sprzedaży gruntów z bonifikatą związkom wyznaniowym

Czas, kiedy kościół katolicki był szyją a władza świecka głową odchodzą powoli do lamusa historii. Kościół, instytucja hierarchiczna i z trudem poddająca się reformom, odpędza kadzidłem i egzorcyzmami ducha nowych czasów. Przypięty do doczesności dóbr materialnych, opływający w dostatki, ulgi i prerogatywy, ślepy na skandale, kościół wciąż woła o więcej i więcej tego co ziemskie,…

Referendum Ogólnokrajowe 2023

Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw”, Fundacja Dobre Państwo i Fundacja Europejski Instytut Mediacji są podmiotami uprawnionymi do informowania o referendum w dniu 15 października 2023. Władze tych trzech organizacji zawarły porozumienie na mocy którego czas przydzielony w mediach publicznych tym podmiotom zostanie wykorzystany wspólnie. Utworzyliśmy jedno źródło informacji o referendum, którym jest strona www.wbrew.org, do…