Widmowy REPowerUE

Zajęty swoimi sprawami rząd całkowicie zignorował inicjatywę unijną REPowerUE, która jest obecnie kluczowym dokumentem unijnym dotyczącym przyszłości energetyki, gospodarki i finansów.  Powstały w maju dokument REPowerUE zmienia nie tylko RRF ( Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności) ale i KPO ze 120 miliardami euro, za którymi tak tęsknimy. A wskutek ignorancji rządzących będziemy tęsknić…

R-ewolucja Rosji

Załóżmy, że Rosja tę wojnę przegrała.Nie jest to założenie tak bardzo niewiarygodne, gdyż Rosja może przegrać tę wojną na co najmniej dwa sposoby, przegrać wojnę w polu, w walce z wojskiem Ukrainy, albo może przegrać tę wojnę gospodarczo, pomimo zajęcia Kijowa i zastąpienia prezydenta Zełeńskiego swoim nominatem (coraz mniej prawdopodobne). Możliwe są też warianty składające…

W czasie wojny

W czasie wojny chrońmy ludzi i człowieczeństwo.  Szacuje się, że z powodu konfliktu na Ukrainie do Polski przejedzie pomiędzy milionem a pięcioma milionami uchodźców. Polski rząd umożliwił przekraczanie granicy polsko-ukraińskiej bez dokumentów umożliwiających identyfikacje migrantów, bez ważnych wiz, a także zwolnił ich z kwarantanny. W następnie zaistniałej sytuacji prawodawstwo powinno podążać za zdarzeniami na granicy…

Jednolite jest piękne

Kamieniem węgielnym przyszłej Polski będzie triada: jednolita danina- jednolity kontrakt pracy – jednolite ubezpieczenia społeczne. Dzięki temu zbudujemy jednolite, oparte na zasadzie solidaryzmu społecznego państwo. Koncepcję nowej umowy społecznej przedstawia Witold Solski, przewodniczący OZZS „wBREW”.  JEDNOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI  Po wojnie będzie czas odbudowy. Złączmy naszkicowany przez ZUS koncept jednolitej daniny z jednolitym kontraktem pracy, który…

Taksonomia. Agenda 2030 ONZ. ESG

Unia Europejska wdraża cele zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 ONZ, przyjmując Rozporządzenie, 2020/852, Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 18 czerwca 2020 roku „w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje”. Cele obejmują trzy wymiary: gospodarczy, społeczny i środowiskowy (ESG). Działalność gospodarcza musi być prowadzona zgodnie z Wytycznymi ONZ dotyczącymi praw człowieka, w tym Deklaracją Międzynarodowej Organizacji…

„Wartość wszystkiego” Marianna Mazzucato, czyli dlaczego bankowość bywa bezwartościowa.

„Przedsiębiorcze państwo” jest lekturą, którą władze Polski kierowały się w trakcie konstruowania „Polskiego Ładu”. Londyńska Pani profesor wpływa na decyzje gospodarcze w UE. W sieci pozycja „Wartość wszystkiego. Wytwarzanie i zawłaszczanie w globalnej gospodarce” promowana jest jako wykład o wartościach, cenach, wytwarzaniu, wynagradzaniu, tworzeniu dobra społecznego i jego zawłaszczaniu. To prawda. Książkę warto przeczytać a…

Witold Solski o książce „The Case for a Job Guarantee”(„Argumenty za gwarancją pracy”) – Pavlina R. Tcherneva  

Idea pracy gwarantowanej a więc i dochodu gwarantowanego wywodzi się z ekonomii heterodoksyjnej, nawiązując do Nowoczesnej Teorii Monetarnej – MMT. Celem gospodarek społeczeństw przyszłości jest pełne zatrudnienie. Z pewnością lepszą jest praca od bezrobocia. Z pewnością lepszy jest dobrostan od inflacji, nawet tej okiełznanej. Bezspornie lepiej jest łożyć na wytwarzanie dóbr i usług aniżeli składać…

Makro perspektywa, nano rzeczywistość

W grudniu 2020 roku PARP opublikowała dwudziestą trzecią, edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Okazało się, że mimo pandemii, liczba przedsiębiorstw w Polsce wzrosła (o 3,5% r/r) i w 2020 roku przekroczyła 2,15 mln.  Przedsiębiorstwa działające w Polsce generują blisko trzy czwarte polskiego PKB, a największy udział w jego tworzeniu mają…