Fundacja Dobre Państwo

  • Zarejestrowana pod numerem KRS 0000903252 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego gdzie przechowywana jest dokumentacja Fundacji;
  • Numer Identyfikacji Podatkowej: 782 289 82 32
  • REGON: 389028400
  • Numer rachunku bankowego: PKO BP 06 1020 1169 0000 8802 0794 5530 

Kontakt

  • Adres: Fundacja Dobre Państwo, ul. Żbikowa 14, 61-065 Poznań
  • Telefon: +48 501 010101
  • E-mail: fundacja@dobrepanstwo.org