Prezesem Zarządu Fundacji Dobre Państwo jest Witold Solski.

Witold Solski

Doradca i ekspert ds. nieruchomości. Interim Manager. Lobbysta. Prezes Zarządu Kancelarii Doradczej Solski i Partnerzy.
Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska. Członek Rady Nadzorczej Kongresu Polskiego Biznesu.
Członek Rady Konsultacyjnej i Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.
Członek Wielkopolskiej Rady Trzydziestu.
Absolwent poznańskich szkół wyższych: UAM i UE oraz PP. Człowiek spełniony, dzielący się z innymi ludźmi swą wiedzą i doświadczeniem. 

age quod agis – czyń co czynisz – zróbmy to razem.