Prezesem Zarządu Fundacji Dobre Państwo jest Witold Solski.

Witold Solski

Doradca. Lobbysta. Interim Manager. Absolwent poznańskich szkół wyższych: UAM i UE oraz PP. Społecznik. Prezes Kancelarii Doradczej Solski i Partnerzy.  Przewodniczący Związku Zawodowego Samozatrudnionych WBREW. Członek Wielkopolskiej Rady Trzydziestu. Ekspert ds. sporów o nieruchomości. Człowiek spełniony, dzielący się z innymi ludźmi swą wiedzą i doświadczeniem.

age quod agis – czyń co czynisz – zróbmy to wspólnie.

witold@solski.pl    tel.: 501 01 01 01