Działania największych doradców, sprzęgnięte z korporacjami, wykazują znamiona zmowy. – pisze przewodniczący OZZS „wBREw” Witold Solski – A stawianie zrównoważonego rozwoju w opozycji do egzystencjalnych wyborów jest fałszywą alternatywą. 

XIII kongres EFPA będącej organizacją doradców finansowych obnażył smutną prawdę; instytucje finansowe i banki zmówiły się by w Polsce nie wdrażać ESG, bo i po co? To sporo, a nawet dużo kosztuje, więc jeśli się dogadamy i nikt z nas tego nie tknie, co nam zrobią? – poszeptały pomiędzy sobą Instytucje – i nie wdrażają.

Tymczasem ich działania na dłuższą metę mogą sprowokować katastrofę finansową i znaczny wzrost rachunków za obrót pieniędzmi w Polsce, ponieważ unijne kraje pozbawione ESG będą musiały korzystać z finansowych pośredników. A to oznacza droższy pieniądz i inne niemiłe rzeczy.

ESG jest fe!

Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA popycha pieniądz ku krachowi a władzę do upadku. Słuchając EFPA-y o ESG znajdziemy się w czarnej otchłani. Oto mędrcy głoszą swe prawdy objawione jakoby Environmental, Social, Governance, okazało się blagą, zbędną fanaberią i kosztem, którego należy uniknąć.

Myśli głoszone podczas XIII Kongresu są nie tylko niemądre, życzeniowe, puste poznawczo a przede wszystkim społecznie szkodliwe, ba nawet groźne a być może anarchizujące. Kto nie ustrzeże się od takiego doradcy ten nie uniknie kary. Taksonomia obowiązuje i jest prawem. Certyfikaty EFPA to cyrografy. Oszczędzający dzisiaj na ESG w przyszłości zbankrutują. Instytucje finansowe usunięte z rynku reasekuracji i poręczeń, nie mogąc handlować polskimi obligacjami wprowadzą nam w gospodarkę globalnych pośredników.

Nie wolno gardzić ekologią. Nie wolno gardzić wspólnotą. Nie wolno gardzić człowieczeństwem. Co jeszcze sprzedacie za srebrniki? Jesteście celnikami prawdy, czy kieruje wami inny bardziej materialny kontekst?

Podczas Kongresu kładziono duży nacisk na wysoką rentowność inwestycji wytykając, że te związane z ESG mają dużo niższą rentowność, które może satysfakcjonować tylko młodocianych klientów zapatrzonych w zielone rozwiązania. Idąc tropem tego cynizmu można stwierdzić, że największą rentowność daje wojna, więc w nią panowie z Instytucji Finansowych inwestujcie. A największą rentowność da wojna światowa, więc do dzieła!

Komisjo, ratuj.

Komisjo Nadzoru Finansowego. Narodowy Banku Polski. Zarządzie Banków Polskich. Ministrze Finansów. Zabór. Okradają nasz system finansowy z wiarygodności a wy milczycie, do dyskusji nie stajecie, pieniądza nie bronicie? Wstyd, hańba, trwoga i bezmyślność.

ESG to nie CSR. Raporty będą wykazywały wpływ firmy na miękkie łańcuchy odziaływania na otoczenie, nie tylko na interesariuszy, podmioty powiązane z przedsięwzięciem, ESG roztacza zależności na sfery odległe od bezpośredniej zmiany generowanej przez działania i/lub zaniechania.

TFI, PZU, GPW by wskazać uczestników zmiany ESG nie mogą brać udziału w próbie zmowy. Tak, działania największych doradców, sprzęgnięte z korporacjami, wykazują znamiona zmowy. Wydaje im się, że gdy nikt nie zacznie i nikt nie podejmie wysiłków implementacji ESG to przepis się nie przyjmie i wiele się zmieni by pozostało jak po staremu.

Firmy muszą być zrównoważone stać na trzech nogach opierające się jedynie na dwóch zdmuchnie chuch historii. Rozporządzenie SFDR nakazuje ujawnianie informacji o zrównoważonym rozwoju w sektorze usług finansowych określa obowiązki oraz sankcje. Tak jak zrozumieć można, że nie staje kompetencji do zarządzania przedsiębiorstwem i/lub doradzania instytucji finansowej tak nie do przyjęcie jest milczące przyzwolenie na łamanie praw obowiązujących w UE.

Nieudolni muszą odejść, sama odpowiedzialność za katastrofę gospodarczą, nawet z nałożeniem kary więzienia za szkody znacznych wysokości, nie powetuje strat, którymi obciążeni zostaną ludzie.

Czym jest ESG?

ESG to nie moda lub zabieg marketingowy. ESG to droga wspólnoty i żadne miernoty nas z niej nie zepchną. Nie wolno cudzym kosztem zapychać sobie stanu kont. Nie wolno bogacić się z eksploatacji środowiska. Nie ma zgody na wyzyskiwanie ludzi i wpędzanie pracowników w niewolnictwo ekonomiczne.

Stawianie zrównoważonego rozwoju w opozycji do egzystencjalnych wyborów jest fałszywą alternatywą, złym wyborem, oszustwem intelektualnym.

Politycy! Nie tylko ci mający władze, lecz i wy z opozycji. Raporty ESG od przyszłego roku będą obnażały prawdę o poszczególnych firmach. Szczególnie sektor finansowy poddany zostanie wnikliwej ocenie.

Pamiętajcie proszę, że brudne społecznie banki, ubezpieczalnie, gdy wepchnięte zostaną w szarą sferę brudnych firm pozostałe sektorowe instytucje finansowe zaprzestaną współpracy.

Biało-czerwona czarna owca

Prosto i do brzegu. Polsko! Posłuchacie doradców jakoby ESG nie obowiązuje i gdy firmy państwowe wezmą udział w planowanej bądź przypadkowej nieuwewnętrznionej zmowie o uchyleniu się od obowiązków ESG, szczególnie czynnika społecznego, to spotka was anatema, sankcja wykluczenia, ostracyzm.

Polski sektor finansowy zostanie potraktowany tak jak czarna kasa terrorysty. Nikt z wami nie będzie robił interesów. Bierzecie pod uwagę w KPRM-ie, że są to podszepty diabelskie? Co, gdy to zmowa by Polska obraziła się na ESG i po roku zostanie obarczona sankcjami wykluczenia – czy KPO, WRF, REPOWERUE czegoś władzy nie nauczyło?

Bulwersująca obojętność i bierność czy zło wcielone? Uważajcie panie i panowie krawaciarze! Obyście nie zechcieli unieważnić przy okazji Dyrektyw o „work live balance”, „o pracy platformowej”, których termin implementacji minął a wydobyte z podziemi niebytu Ministerstwo Pracy nawet nie raczy procedować.

Apel OZZS „wBREw”

Bardzo proszę zacznijcie być odpowiedzialni za Polskę bądź przynajmniej już więcej nie mąćcie. W historii dziejów ludzkich buduje się obserwacja, że zawiodły religia i filozofia, gdy ludzkość zawiedzie się i na nauce pozostanie zdrowy rozsądek, emocje i przekonania zwykłych ludzi, a my chcemy rozmawiać. Jeśli decydenci z nami rozmawiać nie zechcą wkrótce będzie tak, że będą NAS słuchać. Władza nie jest dziedziczna i bezkarna.

Wielu małych dużo może. Kilkudziesięciu dużych nie wykiwa państwa. Taka wiara.

Witold Solski

Tekst zainspirowany: https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-czesc-bankow-i-funduszy-tfi-wycofuje-sie-z-esg,nId,6364113