Śmierdzi, śmierdzi, strasznie śmierdzi…

Stare powiedzenie mówi, że „od smrodu jeszcze nikt nie umarł”*. Może i nie, ale z intensywnym odorem żyć nie sposób. Wiedzą to wszyscy, którzy zostali „obdarzeni” cuchnącym sąsiedztwem. Co ciekawe, do tej pory nikt nie wymyślił metody, jak mierzyć intensywność odoru. A skoro nie można zmierzyć, jak bardzo śmierdzi, nie można też określić dopuszczalnego poziomu…

Przepraszamy za usterki, czyli co silversi pamiętają.

Jestem SILVERSEM i pamiętam planszę „przepraszamy za usterki”. Mam srebrne, szpakowate, siwe włosy. Tworzę pokolenie 50 PLUS, ba, wkroczyłem już w wiek platynowy z szóstką z przodu. Amerykańska socjologia podzieliła ludzi na kolory kołnierzyków, biały, niebieski, szary, zielony. My, w Polsce oparliśmy się na różnicy w formie zatrudnienia, na zróżnicowaniu kontraktu świadczenia pracy, w perspektywie…

Mieszkanie jest umową społeczną

Mieszkanie jest umową społeczną. Przeciwstawne obie opinie, że „mieszkanie jest towarem” i że „mieszkanie jest prawem” funkcjonują w świadomości społecznej i są pojęciowo toksyczne. Dobrem wspólnym jest to, aby ludzie, rodziny, miały własny kąt. Człowiek musi mieć swoje własne godne miejsce na ziemi. Dzielmy zasoby roztropnie. Dlaczego i jak wskazaliśmy liderom Ministerstwa Rozwoju i Technologii.…

Rekompensata dla mediów publicznych, dlaczego?

Telewizja kręci Sylwestra Marzeń i lody. Czasem też wałka z widzów. To MY samozatrudnieni tyramy na programy telewizyjne i radiowe, także na transmisje sportowe.  Media publiczne utrzymują się z reklam i praw autorskich do programów oraz przede wszystkim – z abonamentu.  Nie wszyscy jednak abonament płacą. Niektórzy nie płacą, bo publiczne media naruszają ich elementarne…

Narodowy problem mieszkaniowy

Politycy od dziesięcioleci nie potrafią rozwiązać problemu mieszkaniowego. My wiemy jak tego dokonać i poniżej sygnalizujemy rozwiązanie.Oczywiście trzeba wdrożyć równolegle wszystkie pomysły, a przynajmniej ich większość. Ponieważ wiemy, jak to zrobić, przygotujemy rozbudowany program społeczno – polityczny, z projektami zmian legislacyjnych i spisem implementacji procedur, łącznie z koniecznym do obsługi oprogramowaniem. Potrafimy opracować instrukcje, przeprowadzić…

„Kapitalizm interesariuszy” Klaus Schwab, Peter Vanham

Lider Światowego Forum Ekonomicznego Klaus Schwab wraz Peterem Vanhamem wydał książkę, na którą się wielu powołuje. Powołajmy się i my – samozatrudnieni. Oto zdania, myśli wyjęte z publikacji. Notacja – strona z wydania onepress w przekładzie Michała Lipy – fraza poglądu – teza. 121-122. Globalizacja ekonomiczna jest najkorzystniejsza dla wszystkich wtedy, gdy spełnione są najmniej…

DOBRA RADA ZAKŁADOWA

Rady Zakładowe kojarzą się nam niedobrze z czasami PRLu, choć geneza ich powstania i opracowany system funkcjonowania z założenia nie miał być opresywny, lecz wspierający dla przedstawicieli pracowników i ich rad. W Unii Europejskiej także powstawały Rady Zakładowe, a od pierwszej dyrektywy unijnej o Europejskich Radach Zakładowych upłynęło ćwierć wieku. WIELE PRACY Trwają obecnie pracę…

JEDNOLITY KONTRAKT PRACY

Stwórzmy nowa umowę społeczną , poczynając od  Jednolitego Kontraktu Pracy. Prowadzimy inicjatywę równości wszystkich pracobiorców, czyli tych którzy świadczą pracę. Zróżnicowanie formy prawnej wiążącej strony umowy o świadczenie pracy nie może dalece różnicować praw i obowiązków pracodawcy i pracobiorcy. Kontrakt nie jest umową etatową. Odwołujemy się do etosu wspólnotowego Zakładu Pracy. Wybór Chcemy piętnować i…

Praca, czym jest?

Co łączy pracodawców, przedsiębiorców i zakleszczonych pomiędzy samozatrudnionych?  Czy jest wspólny rejestr korzyści dla przedsiębiorców, od tych nano, mikro, po małych i średnich? Gdzie tkwi sprawczość Powszechnego Samorządu Gospodarczego, jeśli z pewnością nie steruje w stronę ubrania się w szaty kolejnej partii będącej instrumentem zdobycia i sprawowania władzy? Łączy nas PRACA. Tylko pracę wszyscy podzielamy.…