Lider Światowego Forum Ekonomicznego Klaus Schwab wraz Peterem Vanhamem wydał książkę, na którą się wielu powołuje. Powołajmy się i my – samozatrudnieni. Oto zdania, myśli wyjęte z publikacji. Notacja – strona z wydania onepress w przekładzie Michała Lipy – fraza poglądu – teza.

  1. W połowie 2020 roku całkowita wysokość długu światowego uwzględniająca dług publiczny, korporacyjny i prywatny wynosiła około 258 bilionów dolarów co stanowi trzykrotność światowego PKB.
  2. Idea ciągłego wzrostu dobrobytu oparta była na niekończącym się wzroście gospodarczym i stałym wzroście produktywności. Teraz, kiedy wzrost gospodarczy gwałtownie zahamował, nabrzmiewające od dawna ukryte problemy z dnia na dzień stają się coraz bardziej dotkliwe.
  3. Brytyjski ekonomista Guy Standing wymyślił termin „prekariat”, oznaczający rodzącą się nową klasę społeczną, złożoną z szybko rosnącej liczby ludzi, którzy wiodą życie pozbawione poczucia bezpieczeństwa, często zmieniają pracę i wykonują zajęcia niedające im spełnienia.
  4. Dwa rodzaje nierówności – majątku i dochodów – napędzają się wzajemnie i tworzą błędne koło.

121-122. Globalizacja ekonomiczna jest najkorzystniejsza dla wszystkich wtedy, gdy spełnione są najmniej trzy warunki. Po pierwsze procesu tego nie da się zainicjować bez umowy społecznej. Po drugie, globalizacja kwitnie wtedy, gdy przywódcy polityczni potrafią uchwycić równowagę między wyznaczaniem kierunku rozwoju gospodarki i dbaniem o dobro ludzi. Po trzecie, społeczeństwa czerpią korzyści z globalizacji, kiedy technologia wiodąca prym w danej epoce przystaje do źródeł przewagi komparatywnej konkretnej gospodarki lub społeczeństwa.

  1. W przypadku usług świadczonych przez takie firmy jak Facebook i Google cena dla konsumenta nie była odpowiednim punktem odniesienia. W gruncie rzeczy to konsument stał się produktem.
  2. W gospodarce opartej na realizacji zadań i projektów (ang. gig economy – praca platformowa po polsku) tacy ludzi jak kierowcy lub dostawcy nie są zatrudniani fizyczne … Dlatego trudno im się organizować i ustalać jakieś wspólne sprawy, których mieliby razem bronić. Tradycyjne związki zawodowe zrzeszające pracowników fabryk lub biur mogą się nie sprawdzić … Ci, którzy pracują w firmach lub platformach cyfrowych, musza mieć coś do powiedzenia na temat sposobu działania tych organizacji, tego, jak one traktują pracowników i jakie mają obowiązki wobec społeczeństwa.

202-203. We wrześniu 2020 roku Międzynarodowa Rada Biznesu, działająca w ramach Światowego Forum Ekonomicznego, zaprezentowała dokument Stakeholder Capitalism Metrics. Zawiera on zbiór podstawowych mierników oraz informacji, które powinny być jawne, dotyczących niefinansowych aspektów działalności, należących ogólnie do tematyki ESG.

  1. Główną rolą rządu jest w modelu interesariuszy jest dbanie o sprawiedliwy dobrobyt. T znaczy, że rząd powinien umożliwić każdemu podmiotowi maksymalizację własnego dobrobytu, ale w sposób sprawiedliwy dla pozostałych ludzi i planety. Po pierwsze rząd powinien cenić wkład każdego człowieka w życie społeczne, zapewniać równe szansę wszystkim obywatelom oraz niwelować pojawiające się nierówności. Po drugie, powinien działać jako arbiter i regulator działalności przedsiębiorstw obecnych na wolnym rynku. Po trzecie jako strażnik dobrobytu przyszłych pokoleń, powinien tez zapobiegać działaniom powodującym degradację środowiska.
  2. Jeżeli Twoje utrzymanie zależy od współpracy z platformą, jeżeli nie ma innych, konkurencyjnych platform, dla których mógłbyś pracować, jeżeli ona kontroluje Twoje dane, a system reputacji skazuje cię na współpracę tylko z nią – w takich warunkach potrzebujesz ochrony pracy i po to właśnie istnieją prawa pracownicze.
  3. Przed nami długa droga. Według naszej wiedzy nigdzie nie uchwalono jeszcze adekwatnych przepisów dotyczących pracy wolnych strzelców, nie istnieją także – albo jest ich niewiele – skuteczne związki zawodowe zrzeszające takich pracowników.

To były słowa Guru współczesnej gospodarki – dlaczego w Polsce jest cenzurowany?

Witold Solski